Wat doen we?

Beau Gro Cleaning:

verleent niet alleen zijn service aan het bedrijfsleven maar ook voor de particulier staan wij klaar.

Beau Gro Cleaning:

is actief op de volgende terreinen;

glasbewassing

    een van de standaardactiviteiten van ons. Tenzij anders afgesproken bezoekt Beau Gro Cleaning de klant iedere vier weken op een vaste dag.

tapijtreiniging

    kan op vele manieren. Beau Gro Cleaning maakt uw tapijt schoon o.a. op basis van de z.g. "sproei-extraction" of de droge "host"-methode. Dit kan toegepast worden bij niet alleen synthetische maar ook uw wollen tapijt, vloerbedekking of karpet is bij ons in goede handen.

schoonvegen

    het schoonvegen van trottoirs, parkeerplaatsen, opritten, en andere begaanbare plaatsen kunnen door ons op verzoek schoongeveegd worden. Hiervoor beschikken we over een professionele veegmachine, die ook op de kleinere plaatsen gebruikt kan worden. Daarnaast is deze machine ook geschikt voor het sneeuwvrijhouden van b.v. uw tankstation o.i.d.

industriereiniging

    kantoren, fabriekshallen, laboratoria, verpakkingscentra etc. etc. dienen o.a. uit brandveiligheidsoogpunt stofvrij te worden gehouden. Beau Gro Cleaning heeft zich op dit gebied toegespitst

periodiek onderhoud

    het geregeld schoonmaken van bureau's en kasten in het bijzonder, doch de gehele werkvloer in het algemeen, verhoogt niet alleen de arbeidsvreugde maar daardoor ook de arbeidsproductiviteit.

Beau Gro Cleaning is ook op dit gebied uw partner.

brand-, roet- en waterschade

veelal op verzoek van verzekeringsmaatschappijen wordt Beau Gro Cleaning betrokken bij het schoonmaken van woningen, kantoren en / of andere bedrijven na een trieste gebeurtenis, zoals een brand. 

Beau Gro Cleaning kan u op dit terrein ook van dienst zijn zonder dat sprake is van een verzekeringsaangelegenheid.